ID Academy

på ID Academy

Den berømte italienske kunstner Michelangelo skulle engang være blevet spurgt, hvordan han dog frembratgte sine fantastiske skulpturer ud af de rå klippeblokke. - Og hans svar var: "De er der jo allerede, - man skal blot hugge det overflødige bort". -

Jeg kan ikke finde noget bedre billede på, hvad reel selvudvikling er.

For mig handler selvudvikling ikke om, at vi skal lave os om eller udskifte negative selvbilleder med nogle mere positive.

Selvudvikling er netop at fremelske noget smukt og forunderligt, der allerede findes inde i os. - Jeg kalder det for "det essentielle selv" eller "sjæl".

Når vi "tager det overflødige bort" og frigør vores dybeste værenskerne, det essentielle selv, åbner vi for den indre kilde til glæde, kærlighed, mening og frihed, som virkelig gør livet værd at leve.

Den selvfølelse, vi oplever, når vi frigør vores essentielle selv, går langt ud over det, vi normalt forstår som selvtillid eller et godt selvværd. Det er en langt dybere oplevelse af at være dig, som er vidunderligt fri for sammenligninger med andre mennesker og begreber om at være god nok, slå til, være for meget eller for lidt etc.

De kurser og uddannelser vi udbyder på ID Academy - bl.a. ID Practitioner Uddannelsen og ID Mentor Uddannelsen, har alle til formål at:


  • Afsløre hvad det i virkeligheden er, som indkapsler og hæmmer udfoldelsen af dit essentielle selv

  • Vise dig hvad forskellen er mellem det, vi normalt kalder for personlighed, og det vi i ID kalder for det essentielle selv eller sjæl.

  • Give dig konkrete redskaber til gradvist at "tage det overflødige bort", så du kan blive endnu mere af det, du i virkeligheden allerede er.

  • Vise dig hvordan gamle livshæmmende vaner og adfærdsmønstre faktisk falder væk af sig selv, når du styrker kontakten til din værenskerne, det essentielle selv.

  • Give dig enkle men kraftfulde psykologiske værktøjer til at finde og udfolde mange forskellige sider af dig selv, som måske hidtil ikke har fået så meget plads i dit liv.

  • Vise dig hvordan kontakten til dit essentielle selv både giver dig en større glæde ved at være dig, og et langt større overskud til at være noget for andre.

Ole Vadum Dahl