ID Academy

En af grundene til at vi på ID Academy kalder vores måde at arbejde med selvudvikling på for ID Selvudvikling er, at vi har en markant fokus på, hvad vi som mennesker er identificeret med, og hvad vores selvfølelse betyder for vores livskvalitet, oplevelse af glæde og mening i livet, for vores evne til at knytte dybe relationer og føle os forbundet med andre osv.

I de selvudviklingsforløb vi tilbyder, arbejder vi bl.a. med at hjælpe deltagerne med både at opdage og bryde identifikationen med de roller og ubevidste selvbilleder, som vi alle er blevet identificeret med i løbet af vores opvækst.

Vi arbejder ikke med at udskifte de negative selvbilleder med nogle nye og mere positive af slagsen. Vores oplevelse er, at når vi opdager en ellers selvbegrænsende personlighedsside og får brudt identifikationen med den, så tager vi i Michelangelosk forstand det overflødige bort, og vores sande selv, vores oprindelige værenskerne kommer til syne af sig selv.